Hefboomeffect

Er bestaan veel verschillende investeringsstrategieën en dit is voor iedereen anders. Een veel besproken strategie is beleggen door middel van het hefboomeffect, ook wel bekend als hefboomwerking. Bij het hefboomeffect koopt u vastgoed aan door gebruik te maken van vreemd vermogen, denk hierbij aan een geldlening van een natuurlijk persoon, uw reguliere bank of een vastgoedbank. Veel mensen hebben de opvatting dat het hefboomeffect ervoor zorgt dat u meer rendement zal behalen op uw vermogen.

Een voorbeeld: u koopt een bedrijfspand van € 180.000,- volledig met eigen vermogen. De huur op jaarbasis is geschat op € 15.000,- per jaar. Het rendement dat u hier wellicht kunt behalen is 8,3% op jaarbasis (Bruto Aanvangsrendement).

Wanneer u ervoor kiest om twee bedrijfsruimtes aan te schaffen in plaats van één bedrijfsruimte en de helft van de aanschafprijs wilt financieren met vreemd vermogen dan heeft u een initiële investering van € 360.000,- waarvan € 180.000,- gefinancierd wordt door bijvoorbeeld de bank. De financierder waar u het vreemd vermogen ophaalt hanteert een rente van bijvoorbeeld 5,5%. Hierdoor betaalt u op jaarbasis over de financiering € 9.900,- rente. Als de totale huur net zoals de investering verdubbelt spreken we over een jaarhuur van € 30.000,- per jaar, hier trekken we de rentebetaling van af en dan houden we € 21.100,- euro over. Als u de berekening over het ingelegde vermogen nogmaals uitrekent met het resultaat van € 21.100,- heeft u een BAR van 11,7% op jaarbasis.

Bekijk ook andere kennisbank artikelen

All-in huur

Er is sprake van een all-in huur als de ver­huurder geen uitsplitsing heeft gemaakt in kale huur, servicekosten en nutsvoorzieningen.

Liquide middelen

Met liquide middelen wordt al het direct beschikbare geld bedoelt dat een bedrijf of persoon in de kas of op

Activa

Activa (assets) zijn goederen die actief voor u werken en u geld opleveren. Hierbij kunt u denken aan aandelen of

Whatsapp ons