Hefboomeffect

Er bestaan veel verschillende investeringsstrategieën en dit is voor iedereen anders. Een veel besproken strategie is beleggen door middel van het hefboomeffect, ook wel bekend als hefboomwerking. Bij het hefboomeffect koopt u vastgoed aan door gebruik te maken van vreemd vermogen, denk hierbij aan een geldlening van een natuurlijk persoon, uw reguliere bank of een vastgoedbank. Veel mensen hebben de opvatting dat het hefboomeffect ervoor zorgt dat u meer rendement zal behalen op uw vermogen.

Een voorbeeld: u koopt een bedrijfspand van € 180.000,- volledig met eigen vermogen. De huur op jaarbasis is geschat op € 15.000,- per jaar. Het rendement dat u hier wellicht kunt behalen is 8,3% op jaarbasis (Bruto Aanvangsrendement).

Wanneer u ervoor kiest om twee bedrijfsruimtes aan te schaffen in plaats van één bedrijfsruimte en de helft van de aanschafprijs wilt financieren met vreemd vermogen dan heeft u een initiële investering van € 360.000,- waarvan € 180.000,- gefinancierd wordt door bijvoorbeeld de bank. De financierder waar u het vreemd vermogen ophaalt hanteert een rente van bijvoorbeeld 5,5%. Hierdoor betaalt u op jaarbasis over de financiering € 9.900,- rente. Als de totale huur net zoals de investering verdubbelt spreken we over een jaarhuur van € 30.000,- per jaar, hier trekken we de rentebetaling van af en dan houden we € 20.100,- euro over. Als u de berekening over het ingelegde vermogen nogmaals uitrekent met het resultaat van € 20.100,- heeft u een BAR van 11,7% op jaarbasis.

Bekijk ook andere kennisbank artikelen

Servicekosten

Servicekosten zijn aanvullende kosten bovenop de kale huur die een huurder betaalt voor leveringen en diensten geregeld door de verhuurder. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor schoonmaak, onderhoud, nutsvoorzieningen, internet en gemeentelijke heffingen. Meestal spreken de verhuurder en huurder een bepaald bedrag af voor de servicekosten. Dit bedrag is een voorschot op het totale (jaarlijkse) bedrag. De huurder betaalt dit voorschotbedrag maandelijks. Het is van belang dat de verhuurder binnen zes maanden na afloop van een kalenderjaar een overzicht stuurt van de werkelijke servicekosten die gemaakt zijn in het afgelopen jaar. Uit het overzicht blijkt of de huurder nog moet bijbetalen of geld terug krijgt. Eventueel kan het maandelijkse bedrag worden aangepast als beide partijen het daar over eens zijn. Voor meer informatie over servicekosten verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.

Aanvangshuur

De aanvangshuur is de huurprijs die in een overeenkomst staat bij het aangaan van een huurovereenkomst. Deze huurprijs is zonder servicekosten en nutsvoorzieningen. Dit wordt ook wel de kale huurprijs genoemd. Aanvangshuur is van toepassing voor zowel bedrijfspanden als voor woningen. Voor woningen geldt als de aanvangshuurprijs lager ligt dan de liberalisatiegrens dat het een sociale huurwoning is. Ligt de aanvangshuurprijs hierboven dan valt de woning in de vrije sector. Dit betekent ook dat de aanvangshuurprijs bepaalt of een huurder in aanmerking kan komen voor huurtoeslag. Voor een vastgoedbelegger is de aanvangshuur een belangrijk gegeven om het bruto aanvangsrendement en netto aanvangsrendement te kunnen berekenen.

Op de hoogte blijven van de nieuwste projecten?

Volg ons op onze socials

WhatsApp ons