Innovatief vastgoed, gebouwd met circulaire trots

In 2050 is het doel in Nederland om van een zogenaamde lineaire economie naar een volledig circulaire economie over te stappen. Er zijn 4 manieren waarop het kabinet de Nederlandse economie zo circulair mogelijk probeert te maken:

1. Grondstoffengebruik verminderen

De overheid hoopt mensen aan te sporen om minder grondstoffen te gaan gebruiken. Dit wenst zij te realiseren door de consument te stimuleren minder producten te kopen en meer producten te delen, terwijl bedrijven worden gestimuleerd om producten efficiënter te gaan produceren.

2. Grondstoffen vervangen

Ook wil de overheid ervoor zorgen dat de grondstoffen, die worden gebruikt door productiebedrijven, zoveel mogelijk duurzaam, hernieuwbaar en beschikbaar zijn. Een goed voorbeeld daarvan is biomassa. Dit is een grondstof dat is ontstaan uit planten, bomen en voedselresten. Door deze duurzame grondstoffen in te zetten, wordt er gepoogd om minder afhankelijk te worden van fossiele grondstoffen. Wat weer bevorderlijk is voor het milieu.

3. Levensduur verlengen

Het langer en intensiever gebruiken van producten wordt eveneens aangemoedigd door de overheid. Denk dan bijvoorbeeld aan hergebruik en reparatie. Op die manier hoeven er minder nieuwe producten geproduceerd te worden, wat voor minder grondstofverbruik zorgt.

4. Hoogwaardige verwerking

Tot slot wil de overheid de recycling van grondstoffen opvoeren zodat er nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Op die manier hoeft er minder afval gestort of verbrand te worden en ontstaat er een groter aanbod aan duurzame grondstoffen.

Waarom circulair bouwen?

Bij circulair bouwen draait het om de toekomst. Circulair bouwen is niet alleen een reactie op de dringende behoefte om onze planeet te beschermen maar opent ook de deur naar creatievere, efficiëntere, en duurzamere bouwprojecten.

Een schematische weergave van de manier waarop een lineaire economie geleidelijk transformeert in een circulaire economie.

Wat houdt circulair bouwen in?

Circulair bouwen is een vorm van duurzaam bouwen waarbij de principes van circulariteit in de bouw worden toegepast. Een gebouw is circulair als bij het beheer voorraden in een gesloten kringloop worden gehouden. De volgende onderdelen zijn hier essentieel:

1. Hergebruik

In plaats van materialen uit het oogpunt van eenmalig gebruik te ontwerpen, worden materialen ontworpen met de intentie om te hergebruiken. Dit verlengt de levensduur en vermindert de noodzaak om voortdurend nieuwe grondstoffen te winnen.

2. Recycling

Materialen die niet hergebruikt kunnen worden, moeten recyclebaar zijn. Dit vermindert de belasting op natuurlijke hulpbronnen en vermindert afval.

3. Duurzaam ontwerp

Het ontwerp van gebouwen moet energie-efficiënt zijn en gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen. Dit vermindert de ecologische voetafdruk en de operationele kosten op de lange termijn.

Een weergave van een vicieuze cirkel waarin de positieve effecten van circulair bouwen met elkaar worden verbonden

Hoe Van der Meijden Vastgoed bijdraagt aan circulair bouwen

Om ons steentje bij te dragen streeft Van der Meijden Vastgoed ernaar om alle projecten zo circulair mogelijk te bouwen. Zo zijn de betonnen funderingen die worden gebruikt voor de bedrijfsruimtes volledig recyclebaar, net zo goed als dat de sandwichpanelen recyclebaar zijn. Ook zijn de kanaalplaatvloeren voor de daken tot op heden de meest vlotte en duurzame oplossing. Door het gebruik van duurzame producten en een circulaire bouwstijl hoopt van der Meijden Vastgoed zich in te zetten voor een betere toekomst.

Whatsapp ons